windows 7 ultimate price . buy windows 7 product key from microsoft download.

מבנה תפעולי 

 

את מוקדי השירות והמכירות שלנו מנהלים ומתפעלים מנהלים מובילים.

לכולם ניסיון מוכח בניהול מוקדים מסוגים שונים, ובהפעלת מנגנוני שירות ומכירות מורכבים במגוון תחומים.

 

מאחורי כל מוקד מצליח עומד מערך תפעולי חכם

אנו מאמינים שההצלחה של המערך התפעולי מבוססת על 4 יסודות:

 

1. גמישות ויעילות

תפעול גמיש ויעיל זה אומר הקמה מהירה של המוקדים שלכם ע"י צוותי הקמה מיומנים, גיוס נציגים איכותיים בדיוק בכמות הנדרשת להפעלת המוקד ויכולת התרחבות מהירה אך ורק בהתאם לצורך.  

 

2. למידה מהניסיון

מה למדנו עד היום?  שהשגת תוצאות רצויות מחייבת אותנו מצד אחד לתהליך הפקת לקחים מתמיד ומצד שני למידה מתוך הנסיון הנצבר והמגוון שלנו.  לשם כך אנחנו צריכים לעצור מדי פעם את המרוץ ולבחון את כברת הדרך שעשינו, לנתח את שיטות העבודה ולהפיק לקחים.

אנחנו בודקים את עצמנו ללא הפסקה: היכן פעלנו נכון, איפה עלינו לשפר, מה צריך לתקן ואיך אנחנו יכולים להצטיין.

נכון,זה לא תהליך פשוט אבל זה קל יותר כאשר אנחנו זוכרים את המטרה: להשיג שיפור מתמיד בתוצאות עבורכם ועבור הלקוחות שלכם.

 

3. בקרה ומדידה שוטפת

אנחנו לא עוסקים בניחושים. המערכות הטכנולוגיות שברשותנו מאפשרות לנו להפיק דו"חות ולקבל בכל רגע תמונת מצב אמינה ועדכנית על שורה ארוכה של משתנים, בכל פילוח אפשרי: דפוסי הפעילות במוקד, ביצועי הצוותים, מידת הצלחתו של כל אחד מהנציגים ועוד.

המידע שנאסף על אופי הפעילות במוקד מאפשר לנו להבין את צרכי הלקוחות ולקבלת החלטות אסטרטגיות בהתאם.

בצורה כזו אנחנו מצליחים לשפר ולייעל את פעילות המוקד באופן קבוע.  

4. מיקוד בתוצאות / יעדים

"ההצלחה שלך היא המוקד שלנו" היא לא רק הסיסמא שלנו. עבורנו זאת דרך חיים. אנחנו מקווים שזה לא נשמע יומרני מדי אבל היעדים שלכם הן המטרות שלנו, שאותן אנו מכוונים להשיג.

"הרמה הגבוהה של הטכנולוגיה, הניהול התפעולי וההון האנושי , אותם הציבה בזק און ליין, תרמו רבות להצלחת הפעילות שלנו..."

אייל יחיאל, מנהל אגף השיווק, אגד