windows 7 ultimate price . buy windows 7 product key from microsoft download.

סקרים

 

הרוב קובע! בזק און ליין מפעילה מערך טכנולוגי מתקדם לניהול משובים ומגוון רחב של סקרים לחברות מהמובילות במשק. יחידת הסקרים של החברה מספקת פתרון מקיף לפעילות הסקרים באמצעות שיתופי פעולה עם גופי מחקר מקצועיים. החל מאפיון שיטת הדגימה, דרך בניית השאלון ועד להגשת דוחות ניתוח וממצאים. איסוף הנתונים מתבצע על-ידי צוות סוקרים ותיק ומיומן, המקפיד הקפדה יתרה על חוקי דגימה אוביקטיבית ואיכות דיוק הנתונים. 

 

במוקדי הסקרים שלנו משולבות מערכות הסקרים (CATI) המתקדמות ביותר בשוק. מערכות אלה מאפשרות ביצוע מגוון רחב של סקרים, לרבות איזוני דגימה וניהול מכסות מתקדמים. כל תהליך האיסוף מתבצע באופן ממוכן ואוטומטי, כולל קבלת המדגמים ושליחת ממצאי הסקר.

 

כל הסקרים המבוצעים בחברה מוקלטים ובמקרה הצורך ניתן לקבל גישה למערכת ההקלטות.

"הרמה הגבוהה של הטכנולוגיה, הניהול התפעולי וההון האנושי , אותם הציבה בזק און ליין, תרמו רבות להצלחת הפעילות שלנו..."

אייל יחיאל, מנהל אגף השיווק, אגד